Under april 2023 skedde en stor renovering av köket och vår huvudmatsal. Vi fortsatte sedan renoveringen av frukostmatsalen under september 2023.

Huvudmatsal före renovering:

Huvudmatsal efter renovering:

Frukostmatsal före renovering:

Frukostmatsal efter renovering: