Under april 2023 skedde en stor renovering av köket och vår huvudmatsal.
Uppdatering kring renoveringen kan ni följa här:

Vecka 1:
 

Vecka 2 & 3:

RESULTAT